top of page

Právní upozornění

Údaje dle § 5 TMG (něm. zákon o elektronických informačních a komunikačních službách):

Florian Manuel Remmele

Masters of Puppets

Rybná 716/24 Staré Město

110 00 Praha

Zastoupené jednateli:
Florian Manuel Remmele

Kontakt: 

prod.man@mastersofpupets.net

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s maximální možnou péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Podle § 7 odst. 1 TMG (Telemediengesetz - německý zákon o telemédiích) neseme jako poskytovatelé služeb odpovědnost za náš obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § 8 až 10 TMG však my, poskytovatelé služeb, nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané externí informace ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Po oznámení takového porušení obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad jejichž obsahem nemáme kontrolu. Proto nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování zjištěn. Permanentní sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona účelné. Po upozornění na porušení předpisů takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. K rozmnožování, zpracování, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Po oznámení porušení autorských práv takový obsah neprodleně odstraníme.

bottom of page